top of page

Info

WIE ZIJN WIJ?

 • Een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs, opleidingsvorm 3 (OV3) voor jongeren tussen de 13 en 21 jaar
 • Een christelijk geïnspireerde school met oog voor waarden en normen
 • Een school waar iedereen centraal staat met aandacht voor attitude- en persoonlijkheidsvorming

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

    Leerlingen met een attest type basisaanbod of een attest type 3

WAT BIEDEN WIJ AAN?

Een brede persoonsvorming aan elke jongere dit door algemene, beroepsgerichte, attitude- sociaal-emotionele,

een christelijke vorming aan te bieden om later VAKBEKWAAM, SOCIAAL en met OPEN HOUDING op de werkvloer, in de maatschappij en in het leven te staan.


 

BEROEPSGERICHTE VORMING : BGV
 

 • Basis mobiliteit 

 • Basis horeca

 • Basis logistiek onderhoud

 • Basis organisatie en logistiek 

 • Basis hout


ALGEMENE VORMING: ASV
 

 • Leren kiezen

 • Wegwijs in het verkeer school

 • Veiligheid op de werkvloer

 • Wegwijs in de maatschappij

 • Lichamelijke opvoeding en zwem

 • Muzische: muziek, drama en beeld

 • Sociaal-emotionele vaardigheden

 • Functionele en vakgerichte taal-en rekenvaardigheden

 • Digitale vaardigheden      

   

ATTITUDEVORMING
 

 • Stiptheid

 • Orde

 • Discipline

 • Attitude

CHRISTELIJKE VORMING
 

 • GELOOF in elke jongere

 • HOOP om verder te kijken wat kan

 • LIEFDE om elke jongere graag te zien

SOCIAAL-EMOTIONELE VORMING LEREN OMGAAN MET ZICHZELF EN DE ANDERE door…
 

 • het welbevinden

 • een positieve zelfbeeld

 • conflict- en probleemoplossend denken

 • communicatieve vaardigheden

 • en de positieve  groepssfeer … te stimuleren


Hoe verloopt de opleiding?
Onze school biedt momenteel 4 opleidingen aan.

In observatiejaar maken de leerlingen kennis met de verschillende opleidingen

De basisopleiding start in de OPLEIDINGSFASE, waar basis-kennis en basistechnieken aangeboden worden.

In de KWALIFICATIEFASE, worden kennis, vaardigheden en technieken verder uitgediept op school en op de werkvloer tijdens de stageperiodes.

De INTEGRATIEFASE = alternerende beroepsopleiding (ABO).

In deze fase wordt de band met de bedrijfswereld nauwer aangescherpt doordat onze cursisten 24u/week meedraaien op de werkvloer.

bottom of page