top of page

Voordelen voor de cursist:

 

· Je wordt door het Departement Onderwijs en Vorming beschouwd als voltijdse leerling. 

· Je bent reeds ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB hierdoor begint je beroepsinschakelingstijd te lopen zodat je aan het      einde van de wachttijd inschakelingsuitkering krijgt.

· Je ouders blijven kinderbijslag krijgen (tot einde beroepsinschakelingstijd) en eventueel nog studietoelagen (indien je daar nog    steeds recht op hebt).

· Je hebt recht op gratis openbaar vervoer (indien je aan de voorwaarden voldoet).

· Je kan je eventuele toekomstige werkgever bewijzen wat jouw capaciteiten zijn én jouw inzet en doorzetting tonen.

· Je kan steeds rekenen op de steun en raad van je trajectbegeleider die je helpt met allerlei documenten van diverse instellingen (VDAB, RVA , vakbond, HVW,…).

· Je komt in aanmerking voor een aantal bijzondere tewerkstellingsmaatregelen van VDAB en GTB (Vlaamse ondersteuningspremie, Jobcoach, …).

· Je trajectbegeleider zoekt samen met jou aan het eind van de opleiding de beste oplossing tot slagen op de arbeidsmarkt.

· Je maakt meer kans op een tewerkstelling in het bedrijf waar je reeds vertrouwd mee bent bij het succesvol beëindigen van de      ABO-opleiding heb je recht op een motivatiepremie van 500 € van het ESF.

bottom of page