Voordelen voor de cursist:

 

 • je bent administratief een regelmatige leerling van de school , je blijft dus gedekt door de schoolverzekering

 • je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB ( trajectbegeleider zorgt voor gezamelijke inschrijving aan het einde van het 5de jaar )

 • je beroepsinschakelingstijd begint te lopen zodat je aan het einde van de wachttijd inschakelingsuitkering krijgt

 • je ouders blijven kinderbijslag krijgen ( tot einde wachttijd ) en eventueel nog studietoelagen ( indien je daar nog steeds recht op hebt )

 • je hebt recht op gratis openbaar vervoer ( indien je aan de voorwaarden voldoet ) , je maakt dus geen gebruik meer van de schoolbus

 • je kan je toekomstige werkgever bewijzen wat jouw capaciteiten zijn én jouw inzet en doorzetting tonen

 • je kan steeds rekenen op de steun en raad van je trajectbegeleider die je helpt met allerlei documenten van diverse instellingen ( VDAB, RVA , vakbond, HVW , … )

 • je komt in aanmerking voor een aantal bijzondere tewerkstellingsmaatregelen van VDAB en GTB ( Vlaamse ondersteuningspremie , Jobcoach , … )

 • je trajectbegeleider zoekt samen met jou aan het eind van de opleiding de beste oplossing tot slagen op de arbeidsmarkt

 • je maakt kans op een tewerkstelling in het bedrijf waar je reeds vertrouwd mee bent

 • bij het succesvol beëindigen van de ABO-opleiding heb je recht op een motivatiepremie van 500 € van het ESF