Wat is alternerende beroepsopleiding ( ABO )?

 

ABO is een aanvullende opleiding ( na het 5de jaar ) die onze leerlingen helpt om de kloof tussen school en    bedrijf te verkleinen. Het is een brug tussen leren en werken.
 

Via deze opleiding willen wij onze jongeren klaar stomen voor de reguliere arbeidsmarkt en hun kansen op tewerkstelling vergroten.

 

ABO wordt georganiseerd vanuit DBO ( Dienst Beroepsopleiding ) met de steun van het Europees Sociaal Fonds ( ESF ).

 

Het is een 1-jarige opleiding voor alle leerlingen die het 5de jaar binnen OV3 doorlopen hebben , bij voorkeur afgerond met een getuigschrift.