Organisatie :

 

De individuele aanpak en begeleiding bestaat uit 2 belangrijke delen :

 

werkervaring in een bedrijf :   ( min. 700u / schooljaar )

 

De cursist ( M/V ) gaat 3 dagen per week ( 24u ) met een maximum van 8u/dag onbezoldigd werken in een bedrijf.

Het takenpakket wordt vastgelegd in het alterneringsplan dat in overleg met de trajectbegeleider   ( school ), de stagementor ( bedrijf ) en de cursist wordt opgesteld. Het alterneringsplan wordt aangepast aan de kennis en de behoeften van de cursist.

De trajectbegeleider gaat op regelmatige basis de vorderingen van de cursist na op het bedrijf.

 

vorming op school :  ( min. 400u / schooljaar )

 

De cursist krijgt 2 dagen per week ( 14 u ) aanvullende vorming op school. Het programma wordt bepaald in functie van de eventuele tekorten en noden van de cursist.

 

Op onze school is dit op maandag en dinsdag en houdt in :

 

7u BGV  :

 

  • bijscholing in functie van de werkervaring

  • inoefenen van de tekorten ervaren op het bedrijf    

 

7u GASV : 

    

  • algemene vorming en socialisering

  • persoonlijkheidsvorming

  • verdere ontplooiing op vlak van maatschappelijke vorming

  • behalen VCA-attest, theoretisch rijbewijs ( indien nog niet behaald in het 5de jaar )       

  • vrijetijdsbesteding  ( bowling, fitness, zwemmen, … )