top of page

Organisatie :

ABO wordt georganiseerd vanuit de dienst ‘ Leren en werken’ met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

In een kwaliteitsvolle en krachtige leeromgeving namelijk de school en de werkplek, verwerft de jongere de vereiste competenties voor zijn vakmanschap. 

 

De integratiefase met individuele aanpak en begeleiding bestaat wekelijks uit: 

 

• 2 dagen vorming op school 

• 3 dagen onbezoldigde werkervaring (stage) in een bedrijf. 

 

  •  Vorming op school : 

 

De cursist krijgt 2 dagen per week (14 u – op maandag en dinsdag) aanvullende vorming op school.

Het programma wordt bepaald in functie van de eventuele tekorten en noden van de cursist. 

 

7u BGV : 

 

· bijscholing in functie van de werkervaring 

· inoefenen van de tekorten die ervaren worden op het bedrijf 

 

 

7u ASV : 

 

· algemene vorming en sociale vaardigheden 

· sollicitatietraining 

· werken met persoonlijk dossier van VDAB : ‘Mijn loopbaan’ – onlineleren en vacatures opsporen en beantwoorden 

· behalen VCA-attest, theoretisch rijbewijs (indien nog niet behaald in het 5de jaar) 

· vrijetijdsbesteding (bowling, fitness, zwemmen, …) 

 

  • Werkervaring in een bedrijf: 

 

De cursist gaat 3 dagen per week (24u) met een maximum van 8u/dag onbezoldigd werken in een bedrijf. 

Het takenpakket wordt vastgelegd in het alterneringsplan dat in overleg met de trajectbegeleider van de school, de stagementor van bedrijf en de cursist wordt opgesteld.

Het alterneringsplan wordt aangepast aan de kennis en de behoeften van de cursist. 

De trajectbegeleider gaat op regelmatige basis de vorderingen van de cursist na op het bedrijf.

bottom of page