top of page

Disclaimer

 
Bij het gebruik van deze website stemt de bezoeker in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

Medewerkers van Don Bosco instituut, Bergemeersenstraat 106 te 9300 Aalst, dragen er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of onderdelen toe te voegen. Het Don Bosco instituut, Bergemeersenstraat 106 te 9300 Aalst is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Het Don Bosco instituut, Bergemeersenstraat 106 te 9300 Aalst behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site.

Het Don Bosco instituut, Bergemeersenstraat 106 te 9300 Aalst is niet aansprakelijk voor (dreigende) schade:

 

  • toegebracht door de website

  • voortvloeiend uit het gebruik van de website

  • in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website

  • voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

 

Het Don Bosco instituut, Bergemeersenstraat 106 te 9300 Aalst is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. De bezoeker wordt er op gewezen correct met de site van Het Don Bosco instituut, Bergemeersenstraat 106 te 9300 Aalst om te springen, alsmede niets via deze site te verzenden waar anderen hinder van kunnen ondervinden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door:  delen op sociale media, druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Het Don Bosco instituut, Bergemeersenstraat 106 te 9300 Aalst

 

bottom of page