top of page

 

Verschillende raden ondersteunen de werking van onze school

Ouderraad

Leerlingenraad

Schoolraad​

​Een vergadering waar ouders aan deelnemen. Zij kunnen zich kandidaat stellen en wanneer zij verkozen worden, zijn zij lid

van de ouderraad. Zij bespreken punten die zij belangrijk vinden en geven hierover advies aan de school.

​In een leerlingenraad zitten leerlingen. Zij kiezen zelf wie in de raad zit. Zij bespreken thema’s die voor leerlingen belangrijk zijn en geven hierover advies aan de school.

Leden: 1 leerling per P.E. die elk jaar opnieuw verkozen worden

​De raad is een formeel participatieorgaan.

 

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

- de ouders

- het personeel

- de lokale gemeenschap

Zij gaan in overleg over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen.

 

bottom of page