top of page

Kern van de missie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

katholiek onderwijs.png

SAMEN
verder bouwen aan de rijke katholieke-pedagogische traditie , dit via inspirerende en kwaliteitsvolle dienstverlening.

 

MEEWERKEN
aan de brede persoonsvorming die elke lerende in staat stelt een waardevol leven uit te bouwen.

 

Kern van de visie van de Katholieke Dialoogschool

Dialoogschool.png

DE VORMING VAN DE LEERLING STAAT CENTRAAL
 

leren leren, leren werken, leren leven en leren samenleven
dit vanuit een christelijke inspiratie:

 

 • GELOOF in elke jongere

 • HOOP om verder te kijken wat kan

 • LIEFDE om elke jongere graag te zien
   

Om de unieke talenten te ontplooien in verbondenheid met anderen door in dialoog met elkaar (in alle diversiteit, en alle verschillende levensbeschouwingen), met het christelijk geloof en met God een eigen identiteit te vormen.

SAMEN geïnspireerd school maken …met jouw inspiratie, met jouw gedrevenheid, met jouw vakkennis

Kern van de visie van het Priester Daens College

PDC.png

AANBIEDEN VAN KWALITEITSVOL,  WARM EN ZORGZAAM ONDERWIJS

 

 • sociaal bewogen

 • gelijkwaardig

 • vernieuwend   door op weg te gaan met het UNIEKE van elke jongere  
   

op een EIGENTIJDSE TEGENDRAADSE manier, grensverleggend in aanpak, aanbod en zorgbeleid in dialoog met en groeien in ondersteunen, stimuleren, inspireren

met veel respect voor ieders eigenheid, rol en verantwoordelijkheid geïnspireerd door het levengevend verhaal         

Kern van onze schooleigen visie

DBI.png
 • Een professionele school met gezamenlijke doelgerichtheid en een participatieve schoolcultuur

 • Een sterke leerlinggerichtheid omschrijven als missie jongere, zodat ze een waardevol leven kunnen uitbouwen.

  

bottom of page