algemeen, metend, beroeps-, maatschappelijk en geïntegreerd   

Leren kiezen – Milieu -  Winkelen -  Wonen - Stage - Op weg naar werk – Gemeentediensten – Zakgeld – Vakantiejob – Budgeteren – Verkiezingen –- Opleidingsgerichte projecten  – vakjargon, …

Sociaal en economische
Vaardigheden

pesten, omgaan met anderen, tafelmanieren, omgaan met gevoelens en emoties, omgaan met kritiek, omgaan met regels, assertiviteit, groepsdruk, omgaan met verandering,

 

Digitale vaardigheden:


basisvaardigheden, tekstverwerking, e-mail versturen, gericht zoeken, media, kwalificatiedossier, portfolio, …

VCA:


veiligheid, gezondheid en milieu

HACCP

Voedselveiligheid en hygiëne

Verkeersveiligheid:
 

verkeersreglement voor voetganger en bestuurder: verkeersborden, voorrangsregels, plaats op de weg, …

Een bonte verzameling van kleurrijke kunstwerken, in

vorm gegoten door de leerlingen.

Het creatieve proces, inspireert en verbindt hen, vormt een sokkel voor

onuitgesproken gedachten en gevoelens, laat hen even op adem komen op een dag waarin zoveel moet….

Niets is beter, niets is minder goed, er is alleen een rijke, overvloedige stroom van samen scheppen en genieten van het scheppingsproces.